כנס צוות

הצוותים המקצועיים של מרכזי מיחא מועצה ארצית יצאו לסוף שבוע של המשך למידה והתמקצעות.