כנס צוות

כנס צוות

הצוותים המקצועיים של מרכזי מיחא מועצה ארצית יצאו לסוף שבוע של המשך למידה והתמקצעות

מרכזים:

מיח"א מועצה ארצית - ע.ר 580032746
טל. 077-5095003, ת.ד. 2102; תל-אביב 61210

P.o. Box 21020. Tel-Aviv, Israel 6121001
+972775095003

design&ux by Curly Black                                        תכנות: נמרוד אלישר Neompro