הגישה שלנו

מהי הדרך המתאימה לילד שלי?

הקריטריונים המנחים אותנו בקביעת התכנית המתאימה לילד:

  1. הציפיות והרצונות של הורי הילד ומשפחתו.
  2. רמת כבדות השמיעה או החרשות של הילד ותרומת עזר ההגברה שלו לתפקודו.
  3. רמת התקשורת והשפה של הילד בהתייחס לגילו הכרונולוגי.

כאמור ילד כבד שמיעה וחרש המתקבל לאחד ממרכזי מיחא עובר תהליך אבחוני אשר מאפשר לקבוע את יכולותיו, כישוריו וצרכיו.
מיד עם תום התהליך האבחוני מתכנס הצוות המקצועי יחד עם ההורים ונקבעת תכנית הטיפול המותאמת לצרכי הילד, כאשר ההורים שותפים וניתן מקום מרכזי לציפיותיהם ושאיפותיהם.
במרכזי מיחא השונים קיים סל שירותים מגוון, ידע ומוחיות רחבים בכל סוגי תכניות ההתערבות.
קיימות תכניות שילוב שונות.
גישות שונות לפיתוח תקשורת ושפה,
וכן תכניות שונות להורים ולמשפחה.

הגישה שלנו 1
הגישה שלנו 1

תקשורת אורלית

תקשורת אוראלית רב חושית: הקניית שפה מדוברת תוך ניצול מרבי של שרידי השמיעה, מתן הגברה, ניצול מידע חזותי על פני הדובר, חשיפה לשפה כתובה וניצול אמצעים תחושתיים ומוטוריים לשם הפקת דיבור

תקשורת שמיעתית-מילולית

תקשורת שמיעתית מילולית: רכישת שפה מדוברת תוך השענות על ערוץ השמיעה בעזרת הגברה, תרגול כישורי התפיסה השמיעתית, פיתוח היגוי ודיבור בהסתמך על שמיעה בלבד.

תקשורת כוללנית

תקשורת סימולטנית/כוללנית המשלבת דיבור וסימון בשפת הסימנים כתמיכה לשפה המדוברת,. שימת דגש על הערוץ החזותי לשם רכישת שפה והתאמת הסימון לתחביר ולמורפולוגיה של העברית ועידוד הפקות מילוליות.

גישה עננים
גישה

המטרה העיקרית של תכנית הטיפול במיחא היא קידום הילד והעצמה של משפחתו. אנו מאמינים שילדים כבדי שמיעה וחרשים המקבלים שיקום, טיפול וחינוך המותאם לצרכיהם יכולים להשתלב באופן מלא בחברה.

בבסיס תכנית הטיפול במרכזי מיחא השונים עומדת הגישה שילד כבד שמיעה וחרש הוא קודם כל ילד שיש לו צרכים התפתחותיים ויש לבנות לו תכנית המותאמת לגילו ההתפתחותי, לצרכיו השמיעתיים ולרצון משפחתו.

אנו מאמינים שבאמצעות הטיפול והחינוך המתאים ילדים כבדי שמיעה וחרשים יכול להתפתח בהתאם למצופה מבני גילם ואף להמריא לגבהים באמצעות ההעשרה והטיפול הניתן להם.

יעידו על כך אלפי הבוגרים של מיחא המשתלבים בכל תחומי החברה.